iranFlag englandFlag
Facebook
Google+
Instagram
Telegram
Twitter
تاریخ انتشار : 1398/01/21
تک ماکارون صادر کننده نمونه ملی شد

 

 

تک ماکارون بار دیگر صادر کننده نمونه ملی شد. 29 مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا تلاش صاحبین صنایع برای توسعه کالاها و خدمات مورد نیاز مخاطبین در عرصه بین المللی و در جهت توسعه اقتصادی کشور گسترش یابد.


 

 

تک ماکارون بار دیگر صادر کننده نمونه ملی شد. 29 مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا تلاش صاحبین صنایع برای توسعه کالاها و خدمات مورد نیاز مخاطبین در عرصه بین المللی و در جهت توسعه اقتصادی کشور گسترش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران نیزپس از ارزیابی فعالیت صادراتی شرکتها بر اساس استانداردها و معیارهای مورد نیاز جهت انتخاب صادر کننده ملی، طی مراسمی در 29 مهرماه از صادر کنندگان نمونه تقدیر به عمل آورد . شرکت تولیدی تک ماکارون نیز بار دیگر در عرصه صادرات بین المللی خوش درخشید و نشان صادرکننده ملی را کسب کرد .

 


 


 


 

border